สำรวจงานที่ กำแพงเพชร-พิจิตร

ศึกษากระบวนการผลิตน้ำประปาที่ กำแพงเพชรสาขาพิจิตร ณ วันที่ 5-9 กันยายน 2559

2 thoughts on “สำรวจงานที่ กำแพงเพชร-พิจิตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *