ทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้า สร้างมิตรภาพ

จัดกิจกรรมส่งเสริม สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ หัวหิน วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *